gol16_.gif(do melodii Fuyuu Yume, bo sama komponować nie umiem)

A przecież droga ciągle daleka
Gdzie snów niewyśnionych
Strzegą czarne chmury
I szklane góry
Noc otuliła dzień
Jakie to ważne
By znów miało co rzucać cień
Ale nie idź do światła
Bo złudą się okaże
Przez ciemność drogę znacz
Tęczy kawałkami
Modlę się
By właśnie tobie się udało
Przerwać nić
Obudzić bogów, zdobyć sławę
Przyda się
Trochę odwagi, poświęcenia
Wiary, że
Coś cię ocali
Jakiś cud
A przecież wokół stwory ciemności
Czyhają na natchnionych
W gorączce nocy
Zamknięte oczy
Pozwolą lepiej ci
Dojrzeć marzenia
Bo wizje pełnych chwały dni
Jeśli serce masz czyste
Są ciągle do spełnienia
Choć walczą z wiecznym snem
W swoim małym niebie
Czekać chcą
By ktoś się zmierzył z marzeniami
Przerwał nić
Obudził bogów, zdobył sławę
Mocno chciał
Znaleźć się jak najwyżej
Już wiesz, jakie to ważne
By znów miało co rzucać cień
Ale nie idź do światła
Bo złudą się okaże
Przez ciemność drogę znacz
Tęczy kawałkami
Modlę się
By właśnie tobie się udało
Przerwać nić
Obudzić bogów, zdobyć sławę
Przyda się
Trochę odwagi, poświęcenia
Wiary, że
Coś cię ocali
Bo wiedz:
Czekać chcą
Aż ktoś się połakomi na nie
Przerwie nić
Obudzi bogów, cisną gromy
Zawrze gniew
Gdy po ofiarę zejdą z nieba
Z góry patrz
Jak świat się wali
I leć
Modlę się
Byś to ty
Mocno chciał
Jak najwyżej…

*

- Jeśli uważasz, że musisz się wspomagać kradzioną potęgą, najwyraźniej nisko się cenisz. Pewnie słusznie.
- Kiedy zdobędę moc bogów, każę ci to odszczekać!
- A jeśli mam rację, nawet nie zdołasz posiąść tej mocy. Zniszczy cię swoim pierwszym muśnięciem.

*

- Widzisz, coś ty narobił?! Przez ciebie pierwszy raz jestem gotowa się z nim zgodzić!